Hvězdičky

DSCN9667

Třída

Třída Hvězdiček se nachází v prvním patře hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Michaela Keltnerová a Petra Křístková.

Do třídy je zapsáno 28 dětí ve věkové kategorii tří až sedmi let. Smíšené oddělení nabízí dětem vzájemnou spolupráci s různě starými dětmi. Učí se ohleduplnosti, spolupráce a vzájemné pomoci. Pro školní rok 2016/2017 třídu navštěvuje 12 předškoláčků, 4 dětí 4 – 5 let a 10 děti 3 – 4 let.

Pro děti vybíráme aktivity vhodné a přiměřené jejich věku, které jsou zpracované v našem třídním vzdělávacím programu „Veselý a barevný rok“. Využíváme skupinové práce, do které se zapojují děti podle svého zájmu. Letošní rok jedeme podle projektu „Dilo a jeho kamarádi“, kde budeme poznávat zvířata, okolní přírodu – enviromentální výchova. Navštívíme útulek pro psy, včelín, zoo, hřebčín..Půjdeme krmit zvířátka do lesa, naučíme se rozlišovat hospodářská zvířata a čím jsou pro nás důležitá atd..

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí, zaměřený především na základní společenské dovednosti a individuální schopnosti dětí. Vytváříme prostor pro komunikaci a rozvíjení vztahu s rodiči, proto mj. každoročně pořádáme Vánoční tvoření rodičů s dětmi.

Snažíme se o posilování mezilidských vztahů a o otevřenou komunikaci s rodiči. Ve třídě působí logopedická asistentka. Zaměřujeme se tedy na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Dále rozvíjíme hudební talent.

DSCN6474

Herna

DSCN6467

Šatna

 

DSCN9658

Herna

 

DSCN9654

Šatna