Hvězdičky

DSCN9667

Třída

Třída Hvězdiček se nachází v prvním patře hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Jindra Kostková a Zuzana Zemanová.

Do třídy je zapsáno 26 dětí ve věkové kategorii tří až sedmi let. Smíšené oddělení nabízí dětem vzájemnou spolupráci s různě starými dětmi. Učí se ohleduplnosti, spolupráce a vzájemné pomoci.

Pro děti vybíráme aktivity vhodné a přiměřené jejich věku, které jsou zpracované v našem třídním vzdělávacím programu „Veselý a barevný rok“. Využíváme skupinové práce, do které se zapojují děti podle svého zájmu. Letošní rok jedeme podle projektu „Dilo a jeho kamarádi“, kde budeme poznávat zvířata, okolní přírodu – enviromentální výchova. Navštívíme útulek pro psy, včelín, zoo, hřebčín..Půjdeme krmit zvířátka do lesa, naučíme se rozlišovat hospodářská zvířata a čím jsou pro nás důležitá atd..

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí, zaměřený především na základní společenské dovednosti a individuální schopnosti dětí. Vytváříme prostor pro komunikaci a rozvíjení vztahu s rodiči, proto mj. každoročně pořádáme Vánoční tvoření rodičů s dětmi.

Navštívíme rodinnou farmu, chov koní, ZOO. Uvítáme pozvání od rodičů – pozorování domácích mazlíčků, králíků apod.  V zimě doneseme krmení zvířátkům do lesa. Postaráme se o ptáčky – sypeme ptáčkům do krmítka. Celoročně máme přístup k tematickým omalovánkám.

Snažíme se o posilování mezilidských vztahů a o otevřenou komunikaci s rodiči. Ve třídě působí logopedická asistentka. Zaměřujeme se tedy na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Dále rozvíjíme hudební talent. Poslech a  aktivní zpěv zařazujeme spolu s říkadly při každé příležitosti. Děti mají neomezený přístup k speciálním bubnům“ Drumbeny“, které napomáhají k relaxaci a uvolnění dětí. Zařazujeme i Orffovy nástroje.

DSCN9658

Herna

DSCN9654

Šatna