Hvězdičky

Třída HVĚZDIČKY

Třída se nachází v prvním patře hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Jindra Kostková a Zuzana Zemanová.

Třídu navštěvuje 26 dětí ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšené oddělení nabízí dětem vzájemnou spolupráci s různě starými dětmi. Učí se ohleduplnosti, spolupráce a vzájemné pomoci.

Projekt „Já zahradníček“ je zaměřený na ekologii a environmentální výchovu.

Motto: „Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem a rodinách i ve škole jako jedna z nejdůležitějších vlastností člověka.“ J. A. Komenský

Chceme vše zažít na vlastní kůži: 

 • poznat včelí svět (navštívíme včelí stezku u Ostašova)
 • podívat se do květu rostlin
 • nahlédnout do světa pod zemí a poznat žížaly a vyrobit si vermikompost
 •  pozorovat mraveniště
 • sledovat ptáčky a veverky v okolí MŠ a nosit jim krmení
 • sbírat přírodniny, vyrábět z nich a využít je k mulčování záhonů
 • pečovat o zahradu MŠ
 • snižovat odpad (sběr papíru, PET víček)
 • kompostovat odpad z kuchyně MŠ, listí, trávu, kterou sami shrabeme
 • uspořádat několik polodenních výletů a prodloužených vycházek do přírody a za zvířátky do domácích chovů
 • pozvat si cvičitelku psů do MŠ

Rádi přivítáme spolupráci, iniciativu, nápady a pomoc rodičů na vylepšení zahrady, darování krmení pro ptáčky aj.

Třída

Třída

 

 

 

 

 

 

 

Šatna

Šatna