Hvězdičky

Třída HVĚZDIČKY

Třída se nachází v prvním patře hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Bc. Markéta Havlová a Šárka Rainerová.

Třídu navštěvuje 24 dětí ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšené oddělení nabízí dětem prostor pro vzájemnou spolupráci. Učí se ohleduplnosti, spolupráce a vzájemné pomoci.

Projekt „Voňavá zahrádka u Hvězdiček“ je zaměřený na environmentální výchovu a zdravou kuchyni.

Motto: „Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem a rodinách i ve škole jako jedna z nejdůležitějších vlastností člověka.“ J. A. Komenský

Chceme vše zažít na vlastní kůži: 

polodenní či delší vycházky do přírody

  • práce s přírodninami (sběr přírodnin a následná práce s nimi)
  • péče o školní zahradu
  • kompostujeme bio odpad
  • sběr papíru a PET víček
  • pozorování zvířátek v našem okolí (ptáčci, veverky, zvířátka v trávě…)
  • založení záhonku pro pěstování zeleniny (ředkvičky, kedlubny, salát…)
  • založení vermikompostu pro pozorování žížal
  • péče o bylinkovou zahrádku a její využití v kuchyni
  • „kuchaříci“ – budeme si připravovat drobné pohoštění (saláty, pomazánky…)
  • povíme si, že i zdravé potraviny mohou chutnat a také si to společně vyzkoušíme
Třída

Třída

 

 

 

 

 

 

 

Šatna

Šatna