Informace, akce

Stravné a školné o prázdninách

červenec – do 24.7.2020     17 dnů

411 Kč školné + 561 Kč stravné                    celkem        972 Kč

srpen – od 24.8.2020        6 dnů

152 Kč školné + 198 Kč stravné                    celkem 350 Kč

__________________________________________________________________________

 

Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a radosti!

prázdniny


 Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Klikněte, prosím, zde: Schůzka rodičů nově přijatých dětí


 

Podpořte projekt revitalizace naší školní zahrady

„Smyslová zahrada u MŠ „Delfínek“

Internetový odkaz: https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec/2020/02/24/smyslova-zahrada-u-ms-delfinek/

V horní části stránky internetového odkazu se nachází odkaz hlasování. Darujte nám svůj hlas. Děkujeme!

 


V pondělí 1.6.2020 jsme oslavili den dětí. Malou ukázku fotografií naleznete ve fotogalerii. 

Školka


ČERVEN 

25.6.2020 V dopoledních hodinách proběhne slavnostní rozloučení se školáčky


Znovuotevření mateřské školy

od 18.05.2020 do 31.5.2020  omezený provoz 7.00 – 16.00

od 1.6. 2020 – běžný provoz 6.30-16.30 hodin


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 zde


Informace – školné, stravné

za období přerušení přerušení provozu MŠ

květen:  školné  280,- Kč, stravné 330,- Kč

duben:  školné  0,- Kč , stravné   0,- Kč

březen: školné 266,- Kč, stravné  343,- Kč

Pokud jste za tyto měsíce uhradili stravné a školné v plné výši, bude Vám rozdíl vrácen v ročním vyúčtování v měsíci září 2020.

 

 


PODMÍNKY PROVOZU MŠ

Znovuotevření mateřské školy od 18.05.2020 do (téměř ) běžného provozu

od 18.5. do 31.5.2020 –  7.00-16.00 hodin

od 1.6. 2020 – 6.30-16.30 hodin – běžný provoz

 

 provoz za přísného dodržování epidemiologických opatření a doporučení potrvá do konce školního roku 2019/2020 ( 31.08.2020).

 1. Při cestě do mateřské školy a ze školy zakrytí úst a nosu na veřejných prostranstvích a dodržování odstupů 2m od ostatních osob
 2. Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2m od ostatních osob
 3. V areálu mateřské školy platí povinnost důkladného zakrytí úst a nosu
 4. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce a v šatně se zdržují pouze dva zákonní zástupci
 5. Před vstupem do pobytových prostor využijí virucidní dezinfekci, který je u vchodu umístěna
 6. Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr, který bude proveden učitelkou a zaznamenán. Rodič si počká na výsledek ranního filtru.
 7. Rodič vybaví dítě do mateřské školy min.2 ks podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitační skříňky. V jedné roušce dítě přijde do školky a uloží si ji do sáčku a do svého boxu k odpolednímu použití (uvnitř budovy se mohou děti a zaměstnanci pohybovat bez roušky, pokud ředitelka školy nerozhodne jinak).
 8. Je zakázáno nošení hraček z domova
 9. Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce „Čestné prohlášení“, které je ke stažení na webových stránkách, lze získat také u třídních učitelek. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.
 • Dítě je v mateřské škole jen na dobu nezbytně nutnou.

 

Rodiče, zvažte, zda Vaše dítě nástup do MŠ zvládne se všemi omezeními, které ze současné situace vyplývají.

Vzhledem k měnící se situaci může dojít ke změnám!

Informace pro rodiče k otevření MŠ

Čestné prohlášení o zdraví dítěte

Podmínky provozu

Ochrana zdraví MŠ

 


Změna uzavření MŠ  v době letních prázdnin

MŠ  bude uzavřena mezi  27.7. a 21.8. 2020 tj. 4 týdny.


DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ

K ZÁPISU DO MŠ pro š.k. 2020/2021

Doporučujeme zákonným zástupcům, pokud jim praktický lékař pro děti a dorost vydá potvrzení o proočkovanosti dítěte, aby jej přiložili k přihlášce do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a sportu: Informace odboru školství očkování


Ukončení přerušení provozu

       mateřských škol

Na základě usnesení č.404/2020 dochází k ukončení přerušení provozu naší mateřské školy. Mateřská škola bude znovu otevřena dne 18.5.2020 bez omezení provozu s dodržováním epidemiologických opatření a doporučení.

1) do mateřské školy bude přijato pouze zdravé dítě (bude prováděn ranní filtr)

2) zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení     ke stažení:    čestné prohlášení,

bude k dispozici i u třídní učitelky

3) při příchodu a odchodu dbejte pokynů zaměstnanců školy, dodržujte prosím hygienická a bezpečnostní opatření (roušky, odstupy, dezinfekce rukou, minimalizace pohybu v prostorách MŠ)

Prosíme, nahlaste třídním učitelkám, zda do MŠ nastoupíte.


Přejeme Vám veselé Velikonoce!

Broiler-Breeder-Parent-ROSS-308


ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Směrnice k příjímání dětí pro rok 2020

Čestné prohlášení rodičů


 Podělili jste s námi…

Jiříkovi opice s rouškami

Jiříkovy opice s rouškami


Inspirace pro rodiče

Připravili jsme pro Vás možné náměty na tvoření a smysluplné využití času. Přejeme Vám spoustu zábavy!

Klikněte zde: Aktivity pro děti   JARO

Rozhýbej svůj jazýček a pojď si hrát

Velikonoce

Webový odkaz:


ŽÁDOST o tzv. OŠETŘOVNÉ

Rodiče dětí mladších 10 let, kteří musí se svým dítětem (dětmi) z důvodu uzavření školy zůstat doma, mohou žádat u OSSZ o tzv. ošetřovné.

(více informacích na stránkách OSSZ, klikněte zde: Informace pro rodiče a školská zařízení).

Pokud potřebujete potvrzení vystavit:

 • Pošlete informaci na e-mail ms20.lbc@volny.cz
 • Napište jméno dítěte
 • ŽÁDOST Vám vystavím a pošlu zpět na uvedený e-mail
 • Poté žádost vytiskněte a doplňte potřebné údaje část.B a C
 • Spolu s žádostí o tzv. ošetřovné je třeba také zaměstnavateli předložit vyplněný a vytištěny tento dokument: Výkaz péče

Děkuji.

Iveta Blažková
ředitelka MŠ Delfínek
tel.: +420 702 048 015


 DŮLEŽITÉ, prosím, čtěte

Sdělení rodičům dětí mateřských škol zřizovaných SML a rodičům (pouze níže uvedených profesí) dětí do deseti let věku:

 statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu ZAVÍRÁ SVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO BĚŽNOU VEŘEJNOST 

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol. 

Od středy 18. března nabídne statutární město Liberec i péči o děti mladšího školního věku, maximálně však do věku 10 let. Půjde ale jen opět o děti rodičů výše vybraných profesí.

Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00 hod. Minimálně první den musejí své děti přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!


Oznámení ředitelky mateřské školy „Delfínek“ o přijetí
mimořádných opatřeních v souvislosti s šířením onemocnění
COVID -19

Klikněte, prosím, zde: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


BŘEZEN

2.3.2020 Malá technická univerzita „Stavitel mostů“ 

17.3.2020 odpoledne „Předškoláček Nivea“

20.3.2020 Malá technická univerzita „Malý vodohospodař“ 

Ruší se všechny kulturní akce, které probíhají mimo areál Mateřské školy „Delfínek“. Děkujeme za pochopení!


ÚNOR

3.2.2020 Malá technická univerzita: Malý projektant- pro předškoláčky

6.2. 2020 předškoláček Nivea

12.2. 2020 navštíví nás divadlo Koloběžka „Perníková chaloupka“ 

18.2. 2020 HVĚZDIČKY navštíví Krajskou vědeckou knihovnu  „Indiáni v knihovně“   Z organizačních důvodů je třeba včasný příchod do MŠ! Prosíme, přečtěte si bližší informace v šatně. Děkujeme! 

26.2.2020 Maškarní karneval: diskotéka v maskách, soutěže


OZNÁMENÍ

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy rozhodla, v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., MŠMT o předškolním vzdělávání, o přerušení provozu Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace v měsíci červenci a srpnu 2020.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA V TERMÍNU 

od  13.7.2020 do 21.8.2020

V nezbytných případech je možné projednat eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení s ředitelkou školy a to nejdéle do 31.3.2020.

Děkujeme za pochopení.


LEDEN

6.1.2020 Želvičky navštíví Naivní divadlo

8.1.2020 předškoláček Nivea

10.1.2020 Želvičky pojedou do Krajské vědecké knihovny 

13.1.2020 Technická univerzita „Malý projektant“ 

27.-31.1. Delfínkův sportovní týden- sportujeme pro zdraví a pro radost


Přejeme Vám pohodové prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2020. 

Kolektiv Mateřské školy „Delfínek“  

 Vánoční-ozdoby-SQUARY

Zdroj obrázku: predmetyreklamni.cz

SOUTĚŽÍME!

PODPOŘÍTE NÁS SVÝM HLASEM? 

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže o hodnotné ceny.

Prosíme, pošlete nám svůj hlas a šiřte mezi svými přáteli.

Hlasovat můžete zde: Pribináček soutěž 

Děkujeme za Vaši podporu a čas!


VÁNOČNÍ BESÍDKY

Srdečně Vás zveme na dětské vánoční besídky. 

ŽELVIČKY 11.12.2019

HVĚZDIČKY 12.12.2019

CHOBOTNIČKY 12.12.2019

Začínáme vždy v 15.30. Těšíme se na Vás! 

skrřítel

Zdroj obrázku: www.pinterest.com

PROSINEC

2.12.2019 Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromečku na zahradě MŠ. Jedná se o tradiční setkání zaměstnanců školky, rodičů a dětí. Těšíme se na Vás v 16 hodin na naší zahradě.

5.12.2019 dopoledne s čertem, Mikulášem a andělem 

6.12. 2019 přijede divadlo Koloběžka s pohádkou „Hubertovy Trampoty“ 

11.12.2019 vánoční besídka ve třídě ŽELVIČEK  začátek v 15.30

12.12.2019 vánoční besídka ve třídě CHOBOTNIČEK   začátek v 15.30

12.12.2019 vánoční besídka ve třídě HVĚZDIČEK   začátek v 15.30

12.12.2019 vánoční nadílka u ŽELVIČEK

13.12.2019 vánoční nadílka u CHOBOTNIČEK a HVĚZDIČEK 

16.12.2019 projektový den pro předškoláčky Malá technická univerzita, téma: Malý inženýr


Děkujeme za Vaši podporu… 

IMG_20191121_140920

Zdroj: https://www.facebook.com/trhyvliberci/


Děkujeme! 

Děkujeme tatínkům p. Brátovi za realizaci vyvýšeného záhonu a za sestavení kompostéru a p. Stejskalovi a p. Plodkovi za zhotovení plůtku kolem borovic na naší zahradě a p. Konývkovi za špalky na zahradě.

Děkujeme za Vaši spolupráci, čas a vynaloženou sílu.

děkujeme


Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu na vánočním stromečku před radnicí

74582429_2646393398779179_1417039942948749312_o

Prosím, dejte nám svůj hlas: https://www.facebook.com/trhyvliberci/photos/a.1183323605086173/2646393388779180/?type=3&theater    Děkujeme! 


LISTOPAD

1.11.2019 Divadlo Koloběžka „Houbařská pohádka“

1.11.2019 Halloween oslava v maskách

8.11.2019 Projektový den s Dilem Ekologická výchova a ochrana životního prostředí, bližší seznámení jak porozumět životu delfínů. Rozvineme povědomí o důležitosti zachování bohatého a rozmanitého života některých obyvatel moří a oceánů  se zaměřením na jejich ochranu.

18.11.2019 Vánoční focení

26.11.2019 Malá technická univerzita „Malý architekt“ akce je určena pro předškoláčky

26.11.2019 předškoláček s medvídkem Niveou místo klidového režimu


Děkujeme za Vaši účast na podzimním DÝŇOVÁNÍ. Počasí nám přálo a vzniklo spoustu jedinečných dýní, které nám stráží na naší zahradě.

IMG-20191016-WA0001


VÁNOČNÍ FOCENÍ

Již tradičně máte možnost využít vánočního focení ve školce.

Focení proběhne 18. 11.2019.

Individuální focení a focení sourozenců, kteří navštěvují MŠ,v dopoledních hodinách od 9 hodin.

Sourozenecké focení, pokud navštěvuje MŠ pouze jeden ze sourozenců, proběhne odpoledne od 15 hodin.

Motiv pozadí je k nahlédnutí v šatně či u učitelek ve třídě.


UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

provoz končí 20.12.2019 a začíná 2.1.2020.

Transparent_PNG_Christmas_Tree_with_Ornaments


ŘÍJEN

3.10.2019 Dýňové odpoledne s rodiči – Srdečně Vás zveme na tvořivé odpoledne. Akce probíhá na zahradě od 15. hodin. Těšíme se na Vás!

9.10.2019 Den s dopravou – akce je určená pro předškoláky

11.10.2019 Želvičky – Projektový den s delfínkem Dilem: Delfín a jeho svět

15.10.2019 Dýňování – Sejdeme se v 15 hodin na zahradě. S sebou dýni na dlabání, svíčku a nůž.

17.10.2019 Naivní divadlo pohádka „Pohádka o Liazce“ – představení je určeno pro straší děti, vstupné 60 Kč

17.10.2019 Seminář pro rodiče s paní doktorkou MDDr. D. Pátkovou na téma Dětská stomatologie. Seminář začíná v 16 hodin.  Bližší informace v šatnách a ve třídách u pí. učitelek

18.10.2019 Hvězdičky – Projektový den s delfínkem Dilem: Delfín a jeho svět

22.10.2019 Malá technická univerzita – „Stavitel města“ – pouze předškoláci

24.10.2019 Pečení s paní kuchařkou Janičkou 

31.10.2019 Seminář pro rodiče s paní doktorkou MDDr. D. Pátkovou na téma Dětská stomatologie. Seminář začíná v 16 hodin.  Bližší informace v šatnách a ve třídách u pí. učitelek


Se zahájením realizace projektu „Mozaika“ ze Šablon pro MŠ budou v jednotlivých třídách probíhat „Projektové dny s delfínkem Dilem“.

Ve třídě Chobotniček 30.9. 2019

Ve třídě Želviček 11.10.2019

Ve třídě hvězdiček 18.10.2019


ZÁŘÍ

4.9.2019 divadlo Koloběžka – Začátek školního roku s námi přivítá divadlo Koloběžka s pohádkou  „Neposlušná kůzlátka“.

4.9.2019 Schůzka rodičů – Srdečně Vás zveme na schůzku rodičů. Schůzka proběhne ve třídě Želviček od 16. hodin (přízemí předního pavilonu). Po společné části pokračuje dále v jednotlivých třídách.  Z organizačních důvodů prosíme o Vaši účast nejlépe bez dětí.  Těšíme se na Vás!

16.9.2019 Hvězdičky navštíví pohádku „Vláčky“ v Naivním divadle. Bližší informace v šatně.

30.9.2019 Chobotničky – Projektový den s delfínkem Dilem: Delfín a jeho svět


Milé děti a rodičové,

prázdniny utekly jako voda a 2. září 2019 se opět shledáme v naší mateřské škole a zahájíme nový školní rok 2019/2020.

  Těšíme se Vás!

Školka

Zdroj obrázku: https://zslhoty.estranky.cz/

Umístění nově přijatých dětí do tříd

Klikněte, prosím, zde:  Seznam nově přijatých dětí a jejich rozmístění do tříd dětí

deti

Zdroj obrázku: https://ddmtrinec.cz/zahajeni-skolniho-roku-2018-2019-2/