Zápis do MŠ

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ROK 2017

-> seznam přijatých dětí 2017

 


ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2018-2019

3. dubna 2018 – 2. května 2018

-> ZÁPIS DO MŠ 2018

1.fázeVYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

-> 3.4.2018 – 2.5.2018 ONLINE!!! skrze webový portál statutárního města Liberec – https://zapisyms.liberec.cz/ -> Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí

2.fázeSBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

-> 3.5.2018 v MŠ Delfínek -> Sběr žádostí do běžných tříd probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

  • řádně vyplněnou žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

3.fázeVYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

-> Od 10. 5. 2018 můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 24. 5. 2018 zveřejněn na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

!!! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEPOŘÁDÁME !!!

Není problém se domluvit a naší školu navštívit. Schůzku s rodiči připravuji vždy v červnu pro přijaté děti, kdy se seznamují s prostředím, zaměstnanci a organizací školy.

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 bude probíhat na základě písemné přihlášky.

Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání proběhne novým způsobem – podle pokynů zřizovatele na webových stránkách:

https://zapisydoskol.liberec.cz

Od 15.4.2017 do 11.5.2017 si rodiče sami vyplní přihlášku elektr. a vytisknou si ji, vč. tiskopisu pro lékaře.

Kdo nemá možnost tisku na PC, může si vyzvednout písemnou přihlášku v mateřské škole v po 24.dubna od 8 do 12hod, a od 13 do 16 hod.

 

Přijímací řízení probíhá 11.5.2017 

od 8 do 12 hod

a od 13 do 16:00hod.

 

S sebou:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplněné Vyjádření lékaře

občanský průkaz

rodný list dítěte

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Delfínek“ z.č.561/2004 Sb.

Směrnice pro přijímání dětí 2017