Zápis do MŠ

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace


INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ „DELFÍNEK“ 2021/2022

Zápis bude k vzhledem k epidemiologické situaci distančním způsobem

Fáze zápisu:

1. Vygenerování žádosti v období od 19.4. – 10.5.2021

  • Elektronická forma, ze které je nutné vygenerovat žádost
  • Odkaz na stránky MML – zápis https://zapisyms.liberec.cz
  • Systém Vás provede k vyplnění žádosti a získání informací o zápisu

2. Podání a doručení žádosti do MŠ zákonnými zástupci  v období od 11.5. – 13.5. 2022

  • Do datové schránky školy
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  (bez uznávaného elektrického podpisu je nutné do 5 dnů doplnit)
  • Poštou
  • Osobním podáním ve škole (označená schránka u vchodu do budovy 1. vchod) nebo po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy individuální předání

Pořadí přijatých vyplněných přihlášek neovlivňuje přijetí/nepřijetí dětí do MŠ!


3. Přílohy k žádosti 

  • Kopie rodného listu
  • Doložení řádného očkování na žádosti (potvrzení praktického dětského lékaře – Formulář Vám vygeneruje systém v 1. fázi. Doporučujeme se předem s lékařem domluvit telefonicky.), netýká se dětí, které  plní povinné předškolní vzdělávání v posledním roce školní docházky před nástupem do ZŠ

Tuto významnou událost  Vašich dětí, školy  i zákonných zástupců oslavíme, v případě příznivé epidemiologické situace, v květnu či v červnu na zahradě mateřské školy. TĚŠÍME SE :-D

Děkuju.

Iveta Blažková
ředitelka MŠ Delfínek

tel.: +420 702 048 015