Zápis do MŠ

 ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2019-2020

8. dubna 2019 – 13. května 2019

Informační leták k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020

Směrnice k přijímání dětí 2019

1.fázeVYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

-> 8.4.2019 – 13.5.2019 ONLINE!!! prostřednictvím webového portálu statutárního města Liberec - www.zapisyms.liberec.cz -> Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí

2.fázeSBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

-> 14.5.2019 v MŠ Delfínek -> Sběr žádostí do běžných tříd probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

  • řádně vyplněnou žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

3.fázeVYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

-> Od 20. 5. 2019 můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2019 zveřejněn na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

!!! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEPOŘÁDÁME !!!

Není problém se domluvit a naši školu navštívit. Schůzku s rodiči připravuji vždy v červnu pro přijaté děti, kdy se seznamují s prostředím, zaměstnanci a organizací školy.

Systém pro podporu přijímacího řízení do mateřských škol

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace