Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ „DELFÍNEK“ 2024/2025

Fáze zápisu:

1. Vygenerování žádosti v období od 15.4. – 8.5.2024

  • Elektronická forma, ze které je nutné vygenerovat žádost
  • Odkaz na stránky MML – zápis https://zapisyms.liberec.cz
  • Systém Vás provede k vyplnění žádosti a získání informací o zápisu

2. Podání a doručení žádosti do MŠ zákonným zástupcem dne 9.5. 2024

  • Osobním podáním v mateřské škole 9.5. od 9.00 do 14.00
  • Označená poštovní schránka
  • Do datové schránky školy
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  (bez uznávaného elektrického podpisu je nutné do 5 dnů doplnit)
  • Poštou

Pořadí přijatých vyplněných přihlášek neovlivňuje přijetí/nepřijetí dětí do MŠ!


3. Přílohy k žádosti 

  • Kopie rodného listu
  • Doložení řádného očkování na žádosti (potvrzení praktického dětského lékaře – Formulář Vám vygeneruje systém v 1. fázi. Doporučujeme se předem s lékařem domluvit telefonicky.), netýká se dětí, které  plní povinné předškolní vzdělávání v posledním roce školní docházky před nástupem do ZŠ.