Platba stravného a školného

2018/2019

Stravné a úplata za vzdělání (školné) jsou splatné do 15. dne v měsíci.

Stravné (záloha na 20 dní) 660 Kč

Školné od 1. září 2018 528 Kč

Celkem záloha 1188 Kč

5486142/0800 – Česká spořitelna

Variabilní symbol: datum narození dítěte nebo první část jeho rodného čísla

Předškolní děti ani děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


Děti s odkladem školní docházky

Stravné (záloha na 20 dní) 680

Podle ustanovení § 123 odst. 2 zákona, s účinností od 1.1.2012, se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně, na dobu nejvýše 12 měsíců.

Vyúčtování stravného se provádí vždy po ukončení školního roku tj. 31.8. v průběhu září.