Platba stravného a školného

Školné o prázdninách

Stravné a školné duben 2021

stravné předškoláci od 12.4.2021 (15 dnů)                495,- Kč

 

mladší děti rodičů vybraných profesí (IZS, pedagogové, ČSSZ, Úřad práce ČR,…)

stravné od 12.4.2021      495,-    školné od 12.4.2021 529,- Kč   celkem: 1024,- Kč.

Stravné a školné březen 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že zatím nemáme žádnou oficiální informaci o znovu otevření mateřských škol,

předpokládáme, že se do konce měsíce března neotevřou.

Stravné a školné za měsíc březen 2020 bude nulové.

Kdo stravné a školné na březen uhradil, bude mu vráceno ve vyúčtování za školní rok.


Platba stravného a úplaty za vzdělávání

Stravné a úplata za vzdělání (školné) jsou splatné do 15. dne v měsíci.

Záloha na stravné (na 20 dnů)    činí                  660,- Kč

Školné od 1. 9. 2020                                               706,- Kč

Celkem záloha                                                   1366,-Kč

Předškolní děti školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky hradí stravné ve výši 680,- Kč.

Úhradu provádějte na účet u ČS č.: 5486142/0800

Jako variabilní symbol doporučujeme volit první část rodného čísla nebo datum narození dítěte.

Vyúčtování stravného se provádí (po ukončení školního roku k 31.8.) v září.