Dítě a kniha

Kniha je naším celoživotním partnerem. Abychom tento vztah podpořili a dostatečně rozvinuli, navštěvujeme Dětskou knihovnu v Liberci. Knížky děti doprovází nejen při odpočinkovém režimu, ale také např. při dramatizaci pohádek.  Děti se učí mj. porozumění příběhu, procvičují svou pozornost, paměť aj.

Mateřská škola je zapojená do programu v rámci projektu „Dítě a kniha“ – souznění generací ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec p.o. Díky tomuto projektu jednou týdně navštěvují jednotlivá dodělení senioři, kteří předčítají dětem pohádku. Jedná se o velmi oblíbenou aktivitu, kdy dochází k setkávání různých generací a lidí s různými životními příběhy a zkušenostmi.