Povinné předškolní vzdělávání

 

Od 1.9. 2017 se mění zákon č. 561/2004, o předškolním vzdělávání.

K 1.září 2017 dochází ke změně v předškolním vzdělávání. Předškolní vzdělávání je pro Vaše děti povinné a má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hod/ denně, tj. 20 hod/týdně.

Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce bude mít povinnost doložit důvody nepřítomnosti, pomocí tzv. „omluvného listu“. Bližší informace u třídních učitelek.