Rozvaha a výkaz zisku a ztrát

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018