Chobotničky

Hlavní místnost se stolečky a herna

Hlavní místnost se stolečky a herna

Třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Vchod do třídy se nachází v zadní části zahrady. Jako jediná třída má zcela bezbariérový vchod.

Ve třídě Chobotniček pracuje ředitelka mateřské školy Iveta Blažková a zástupkyně ředitelky Ivana Podolská. Do třídy je zapsáno 20 dětí ve věkové kategorii tři až šesti let. Smíšené oddělení nabízí podnětnější prostředí, které napodobuje rodinný model.

Děti pracují a plní úkoly přiměřené svému věku podle třídního vzdělávacího programu „Kouzelný svět“. Osvědčila se nám práce ve skupinách, popřípadě formou tzv. „odlivové vlny“, kdy začínáme pracovat všichni společně a postupně odcházejí mladší děti k volným činnostem, ke hře. Dalším naším projektem je „Bosování s delfínkem“, kde chůzi naboso zařazujeme nejen do cvičení, ale i do jiných denních aktivit. Posilujeme u dětí svaly, zpevňujeme nožní klenbu, stimulejeme akupresurní body a učíme správnému držení těla. Na toto navazuje projekt „Čarovná rolnička“, kde se zaměřujeme na zklidnění dětí a zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost cvičením dětské jógy.

Našim cílem je přímá spolupráce s rodiči, posilování mezilidských vztahů, osvojování sociálních rolí, navazování kontaktu s ostatními dětmi. Zaměřujeme se také na logopedickou prevenci. Vytváříme klidné a podnětné prostředí pro rozvoj dětí.

Změna provozu ve tř. Chobotničky

Od 1.září 2017 je upraven provoz ve tř. Chobotničky. Bude otevřeno od 7:00 do 16:00. Pro rodiče dětí, kteří přícházejí do třídy dříve a odcházejí později je zajištěn provoz v předním pavilonu.

Provoz celé MŠ zůstává nezměněn, tj. 6:30 až 16:30 hod.