Chobotničky

Třída CHOBOTNIČKY

Třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Vchod do třídy se nachází v zadní části zahrady.

Ve třídě Chobotniček pracuje ředitelka mateřské školy Iveta Blažková, Ivana Podolská a Bc. Julie Vrabcová. Do třídy je zapsáno 20 dětí ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšené oddělení napodobuje rodinný model. Nabízí pestřejší a podnětnější prostředí.

Děti pracují a plní úkoly přiměřené svému věku podle třídního vzdělávacího programu „Kouzelný svět“. Osvědčila se nám práce ve skupinách, popřípadě formou tzv. „odlivové vlny“, kdy začínáme pracovat všichni společně a postupně odcházejí mladší děti k volným činnostem či ke hře.

Ve školním roce 2023/2024 se zaměříme na Svět v prožitku, především formou výtvarné technik. Budeme experimentovat s barvami. Představíme si různé výtvarné techniky a využijeme netradiční materiály.

V letošním roce jsme se vrátili k projektu Sportujeme se Sokolem. Po celý rok nás budou provázet zvířátka (kobylky, ježek, beruška aj.) a s jejich pomocí budeme rozvíjet všestranné pohybové dovednosti a hlavně si užívat radost z pohybu.

Projekt „Čarovná rolnička“ se zaměřujeme na zklidnění dětí a zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost cvičením dětské jógy.

Našim cílem je přímá spolupráce s rodiči, posilování mezilidských vztahů, osvojování sociálních rolí, navazování kontaktu s ostatními dětmi. Zaměřujeme se také na logopedickou prevenci. Vytváříme klidné a podnětné prostředí pro rozvoj dětí.

Třída

Třída