Chobotničky

Třída CHOBOTNIČKY

Třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Vchod do třídy se nachází v zadní části zahrady.

Ve třídě Chobotniček pracuje ředitelka mateřské školy Iveta Blažková a zástupkyně ředitelky Ivana Podolská a Bc. Julie Vrabcová. Do třídy je zapsáno 20 dětí ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšené oddělení napodobuje rodinný model. Nabízí pestřejší a podnětnější prostředí.

Děti pracují a plní úkoly přiměřené svému věku podle třídního vzdělávacího programu „Kouzelný svět“. Osvědčila se nám práce ve skupinách, popřípadě formou tzv. „odlivové vlny“, kdy začínáme pracovat všichni společně a postupně odcházejí mladší děti k volným činnostem či ke hře.

Ve školním roce 2020/2021 jsme začali spolupracovat s Českou obcí sokolskou. Zapojili jsme se tak do projektu Se Sokolem do života, který se zaměřuje aktivity rozvíjející pohybové dovednosti předškolních dětí. 

Dalším naším projektem jeBosování s delfínkem“. Chůzi naboso zařazujeme nejen do cvičení, ale i do jiných denních aktivit. Posilujeme svaly, zpevňujeme nožní klenbu, stimulujeme akupresurní body a učíme správnému držení těla. Na toto navazuje projekt „Čarovná rolnička“, kde se zaměřujeme na zklidnění dětí a zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost cvičením dětské jógy.

Našim cílem je přímá spolupráce s rodiči, posilování mezilidských vztahů, osvojování sociálních rolí, navazování kontaktu s ostatními dětmi. Zaměřujeme se také na logopedickou prevenci. Vytváříme klidné a podnětné prostředí pro rozvoj dětí.

Třída

Třída