Šablony pro MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Název projektu:

„S delfínkem objevujeme svět“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001660

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020
Výzva 02_16_022

datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.11.2016
celková doba realizace projektu: 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2018