Šablony pro MŠ

PROJEKT

DominO

Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000513

je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem DominO přispívá Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

21

 


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Název projektu:

 „MOZAIKA“

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014212

Podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů a projektových aktivit v mateřské škole.

realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

 

 

 


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Název projektu:

„S delfínkem objevujeme svět“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001660

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020
Výzva 02_16_022

datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.11.2016
celková doba realizace projektu: 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2018