Jídelníček

Aktuální jídelníček: Jídelníček

Alergeny obsažené v jídle:  Přehled alergenů

Hlavní myšlenkou předškolního stravování je nabízet a učit děti stravovacím návykům. Děti se seznamují s potravinami a vytváří si k nim vztah.

Pro zdravý a harmonický vývoj dítěte a vytváření vhodných návyků životosprávy je důležitý pohyb, vnitřní pohoda, zdravé prostředí a v neposlední řadě výživa.

Naše mateřská škola dětem poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu, kterou sestavujeme podle norem určených pro předškolní zařízení. Denně dětem nabízíme zeleninu, ovoce a saláty z nich. Děti mají celodenní možnost pití. Mohou si samy vybrat čistou vodu, šťávu či čaj.

Bližší informace: Delfínkova zdravá kuchyně