Medvídek NIVEA

Medvídek NIVEA spolupracuje s mateřskými školami již od roku 2002. Množství spolupracujících mš se neustále zvyšuje. Organizace se zaměřuje na začlěňování předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Snaží se stírat rozdíly mezi děti z různých sociálních skupin. Respektuje individuální potřeby dětí, školní vzdělávací program (ŠVP) a Rámcový vzdělávací program (RVP).

https://www.nivea.cz/medvidek