Želvičky

Třída ŽELVIČKY

Třída Želviček se nachází v přízemí hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Martina Poplužníková a Eva Flídrová. Třídu navštěvuje 24 dětí, ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšená třída přináší podnětnější prostředí, kdy se mladší děti učí od starších a naopak.

Vypracovaly jsme třídní vzdělávací program „Naše Země kulatá je“, který se zaměřuje na ekologii a všestranný rozvoj dětí. Připravujeme dětem takové podmínky, aby z nich vyrostly všestranní jedinci, kteří se zajímají o svět, ve kterém žijí.

Ve třídě působí logopedická asistentka. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Rozvíjíme hudební talent, estetické cítění a pohybové dovednosti. Snažíme se o posilování mezilidských vztahů a o otevřenou komunikaci s rodiči.

Malí badatelé objevujeme svět kolem nás. Součástí projektu jsou i procházky v blízkém okolí školky, půldenní a celodenní výlety a expedice za poznáním. Učíme se rozlišovat, co je bezpečné a nebezpečné (situace, předměty…).

Vaření a pečení nás baví, připravili jsme projekt Malí kuchaři. Budeme péct, vařit, připravovat si sami svačinku aj. Seznámíme se se zdravými a nezdravými potravinami.

Pohádky a příběhy jsou součástí každého dne. Vedeme si Čtenářský deník. Seznamujeme se s tradičními českými pohádkami a pohádkovými bytostmi.

Třída

Třída

 

 

 

 

 

 

 

Šatna

Šatna