Želvičky

Třída ŽELVIČKY

Třída Želviček se nachází v přízemí hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Martina Poplužníková a Eva Flídrová. Třídu navštěvuje 26 dětí, ve věkové kategorii od tří do šesti let. Smíšená třída přináší podnětnější prostředí, kdy se mladší děti učí od starších a naopak.

Vypracovaly jsme třídní vzdělávací program „Naše Země kulatá je“, který se zaměřuje na ekologii a všestranný rozvoj dětí. Připravujeme dětem takové podmínky, aby z nich vyrostly všestranní jedinci, kteří se zajímají o svět, ve kterém žijí.

Ve třídě působí logopedická asistentka. Zaměřujeme se tedy na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Rozvíjíme hudební talent, estetické cítění a pohybové dovednosti. Snažíme se o posilování mezilidských vztahů a o otevřenou komunikaci s rodiči.

Již druhým rokem pokračujme v naší třídě s projektem „Povolání“. Spolupracujeme s rodiči, kteří nás zvou k sobě do práce nebo nám dohodnou návštěvu zajímavých povolání. Snažíme se každý měsíc seznámit alespoň s jednou profesí (kadeřnice, prodavač, malíř, lékař, kovář aj.). Tímto projektem jsme chtěli dětem ukázat tradiční i netradiční povolání. Zároveň jim chceme ukázat rodiče v jiné roli než v rolích maminky a tatínka. Děkujeme za Vaši spolupráci! Jako doplňkové činnosti volíme vhodné hry zaměřené na profese (co k profesi potřebujeme aj.) Bohužel v současné situaci je projekt zkomplikován situací spojenou s covidem-19, kdy nenavštěvujeme rodiče na pracovištích. Využíváme pouze fotografie rodičů, které nám poskytnou.

Třída

Třída

 

 

 

 

 

 

 

Šatna

Šatna