Želvičky

DSCN6471

Hlavní místnost se stolečky

Třída Želviček se nachází v přízemí hlavního pavilonu. Ve třídě pracuje Martina Poplužníková a Eva Flídrová. Do třídy Želviček je zapsáno 26 dětí, ve věkové kategorii tří až šesti let. Smíšená třída přináší podnětnější prostředí, kdy se mladší děti učí od starších a naopak.

Vypracovaly jsme třídní vzdělávací program „Naše Země kulatá je“, který se zaměřuje na ekologii a všestranný rozvoj dětí. Další náš projekt ve třídě se jmenuje „Mámo, táto, pojď si hrát“, kde se snažíme zaměřit na úzkou spolupráci rodiny s MŠ. Cílem je vytvořit mezi rodiči a MŠ pohodové klima a vytvořit vztah DÍTĚ – ŠKOLA – RODINA.

Snažíme se o posilování mezilidských vztahů a o otevřenou komunikaci s rodiči. Ve třídě působí logopedická asistentka. Zaměřujeme se tedy na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Dále rozvíjíme hudební talent.

DSCN6474

Herna

DSCN6467

Šatna