Uzavření MŠ v letních měsících

OZNÁMENÍ

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy rozhodla, v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., MŠMT o předškolním vzdělávání, o přerušení provozu Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace v měsíci červenci a srpnu 2024.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA V TERMÍNU

15.07. – 16.08. 2024

 

 

NÁHRADNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ „DELFÍNEK“ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

V případě, že potřebujete v době uzavření MŠ Delfínek během letních prázdnin náhradní mateřskou školu, neprodleně kontaktujte paní učitelku ve své třídě, nejpozději však do 22.3.2024. Obdržíte Žádost o přijetí a veškeré potřebné dokumenty, které odevzdáte ředitelce náhradní mateřské školy do 28.3.2023.

Poté rodič získá podklady k zálohově platbě stravného a školného náhradní mateřské školy splatné do 31.3.2024 a podrobnější informace.

Přehled náhradních MŠ: 

  • 15.7. – 19.7. MŠ Kláštěrní 466/4
  • 22.7. – 2.8. všechny MŠ UZAVŘENY
  • 5.8. – 9.8. MŠ Matoušova
  • 12.8. – 16.8. MŠ dle spádové oblasti MŠ

Rodiče mají možnost využít nabídku příměstských táborů DDM Větrník.

 

 

frame-4501572_1280