Uzavření MŠ v letních měsících

Provoz MŠ končí 13.července 2018 a znovu začíná 20.srpna 2018.


Vážení rodiče, v době uzavření MŠ Delfínek, můžete umístit Vaše dítě v termínu od 6.8.2018 do 31.8.2018 do MŠ Rosnička (Školní vršek 503/3, Liberec 1, email: ms05.lbc@volny.cz, tel.: 485 106 733) nebo v termínu od 9.7.2018 do 3.8.2018 do MŠ Pastelka (Švermova 100, Liberec 20, email: ostasov@pastelka.info, tel.: 734 259 865)

-> Žádosti o přijetí jsou přijímány do 30.4.2018

-> Úplata za služby MŠ činí 300 Kč/den