Organizace a provoz

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30

Své děti, prosím, omlouvejte do 8. hodiny ranní na telefonním čísle MŠ (tel. 482 751 750). Příchod do MŠ může být po předchozí domluvě s učitelkou přesunut na pozdější čas.

Činnosti vybíráme, měníme a nabízíme dle zájmu dětí a jejich individuálních a aktuálních možností. Umožňujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní hru.

Podle aktuálních povětrnostních podmínek, počasí či smogové situace upravujeme také čas a prostředí pobytu venku.

cartoon-pencil-02-vector-material-cute-cartoon-colorful-373956.30 – 8.00 příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům, volná hra, individuální činnosti

8.00 – 8.45 řízené a volné pohybové aktivity, svačina

8.45 – 9.45 řízené činnosti zaměřené na kognitivní rozvoj dětí v rámci školního rámcového programu a třídních plánů

9.45 – 11.45 hygiena, pobyt venku

11.45 – 12.15 oběd a osobní hygiena dětí

12.15 – 14.00 odpočinek, klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi

14.00 – 16.30 volné činnosti dětí zaměřené na hry řízené pedagogickými pracovníky, případně aktivity na školní zahradě

(Denní plán je pouze orientační)


Zaměstnanci školy:unnamed (10)

V mateřské škole pracuje 12 zaměstnanců.

IVETA BLAŽKOVÁ

Ředitelka školy a učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ Delfínek působí od srpna 2012

Zaměření: řízení a management mateřské školy, logopedie


IVANA PODOLSKÁ

Zástupkyně ředitelky a učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ Delfínek působí od září 1984

Zaměření: úzká spolupráce s ředitelkou,  hudební zaměření


Bc. JULIE VRABCOVÁ

Učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ Delfínek působí od ledna 2012

Zaměření: pohybové a estetické


EVA FLÍDROVÁ

Učitelka ve třídě Želviček

V MŠ Delfínek působí od září 1993

Zaměření: výtvarné, logopedická asistentka


MARTINA POPLUŽNÍKOVÁ

Učitelka ve třídě Želviček

V MŠ Delfínek působí od ledna 2000

Zaměření: hudební a výtvarné


Bc. MARKÉTA HAVLOVÁ  

Učitelka ve třídě Hvězdiček

V MŠ Delfínek působí od září 2021

Zaměření: hudební a výtvarné


ŠÁRKA RAINEROVÁ

Učitelka ve třídě Hvězdiček

V MŠ Delfínek působí od září 2022

Zaměření: hudební a dramatické


HANA OPLIŠTILOHospodářka

JANA DUCHÁČKOVÁKuchařka

RENATA TRUXOVÁ Školnice

IVANA ČEJDOVÁÚklidové práce ve třídě Chobotniček a pomocná síla v kuchyni

KATEŘINA HEIMRATHOVÁ – Školní asistentka