Organizace a provoz

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30

 

6:30 – 8:00 příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

8:00 – 8:30 pohybové chvilky, rituální komunikační kruh

8:30 – 9:00 hygiena, svačina

9:00 – 9:30 didakticky cílené činnosti

9:30 – 9:50 zájmové činnosti

9:50 – 11:20 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:20 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 12:30 vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

12:00 – 14:15 klidový režim

14:15 – 14:40 pohybová chvilka, převlékání dětí, hygiena, svačina

14:30 – 16:30 odchod dětí, volná hra, individuální činnosti

Časy režimu dne jsou pouze orientační!

Své děti, prosím, omlouvejte do 8. hodiny ranní na telefonním čísle MŠ (tel. 482 751 750). Příchod do MŠ může být po předchozí domluvě s učitelkou přesunut na pozdější čas.

Činnosti vybíráme a měníme dle zájmu dětí a jejich individuálních a aktuálních možností. Činnosti a aktivity dětem nabízíme. Nenutíme je. Umožňujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní hru.

Podle aktuálních povětrnostních podmínek, počasí či smogové situace upravujeme také čas a prostředí pobytu venku.

Zaměstnanci školy:

V mateřské škole pracuje 11 zaměstnanců.

IVETA BLAŽKOVÁ

Ředitelka školy a učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ Delfínek působí od srpna 2012

Zaměření: řízení a management mateřské školy, logopedie


IVANA PODOLSKÁ

Zástupkyně ředitelky a učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ Delfínek působí od září 1984

Zaměření: úzká spolupráce s ředitelkou,  hudební zaměření


Bc. JULIE VRABCOVÁ

Učitelka ve třídě Chobotniček

V MŠ působí od ledna 2012

Zaměření: pohybové a estetické


EVA FLÍDROVÁ

Učitelka ve třídě Želviček

V MŠ Delfínek působí od září 1993

Zaměření: výtvarné, logopedická asistentka


MARTINA POPLUŽNÍKOVÁ

Učitelka ve třídě Želviček

V Mš působí od září 2014

Zaměření: hudební a výtvarné


JINDRA KOSTKOVÁ

Učitelka ve třídě Hvězdiček

V MŠ působí od srpna 2018

Zaměření: hudební a výtvarné


ZUZANA ZEMANOVÁ

Učitelka ve třídě Hvězdiček

V MŠ působí od září 2018

Zaměření: hudební a výtvarné


HANA OPLIŠTILOVÁHospodářka

JANA DUCHÁČKOVÁKuchařka

IVETA NOVÁKOVÁŠkolnice

IVANA ČEJDOVÁÚklidové práce ve třídě Chobotniček a pomocná síla v kuchyni