Já muzikant hudebně dramatický koužek

Děti, hudba a pohyb patří k sobě. Paní učitelka Martina se zaměřila na hru na flétnu. Děti se s flétničkou vydávají do světa plného tónů a hudby. Seznamují se zde s novými kamarády Amálkou, Honzíkem či Gustíkem. Paní učitelka Šárka provází děti světem písniček. Nechybí ani hudební nástroje, tanečky a dramatizace.

 

birds-g7d7816267_1280