Malá technická univerzita

Malá technická univerzita je dlouhodobý projekt, kdy děti pronikají do technického světa. Učí se, jak postavit dům, aby nespadl. Postaví trafostanici. Seznámí se s pojmy např. kanalizace, stabilita, čistička odpadních vod aj.

 

Obrázek WhatsApp, 2023-01-20 v 10.36.56a