Zápis do MŠ

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 8384673286 642.86 Nezvalova 661 Přijatý/á
2 9073308166 626.80 Nezvalova 661 Přijatý/á
3 9699008256 620.56 Nezvalova 661 Přijatý/á
4 9032275250 620.06 Nezvalova 661 Přijatý/á
5 2838409728 614.34 Nezvalova 661 Přijatý/á
6 3058211328 610.82 Nezvalova 661 Přijatý/á
7 8684766464 606.90 Nezvalova 661 Přijatý/á
8 8528876032 606.44 Nezvalova 661 Přijatý/á
9 2285132848 606.24 Nezvalova 661 Přijatý/á
10 4196063232 605.46 Nezvalova 661 Přijatý/á
11 8108793856 605.44 Nezvalova 661 Přijatý/á
12 9082880512 604.70 Nezvalova 661 Přijatý/á
13 4335881216 604.56 Nezvalova 661 Přijatý/á
14 6818374272 604.42 Nezvalova 661 Přijatý/á
15 1955251849 602.84 Nezvalova 661 Přijatý/á
16 5786996736 602.72 Nezvalova 661 Přijatý/á
17 6344517888 602.36 Nezvalova 661 Přijatý/á
18 4048396672 602.14 Nezvalova 661 Přijatý/á
19 2661589768 601.80 Nezvalova 661 Přijatý/á
20 5285656324 600.30 Nezvalova 661 Přijatý/á
21 7776687104 521.68 Nezvalova 661 Přijatý/á

 ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2018-2019

3. dubna 2018 – 2. května 2018

-> ZÁPIS DO MŠ 2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 bude probíhat na základě písemné přihlášky.

Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání proběhne novým způsobem – podle pokynů zřizovatele na webových stránkách:

https://zapisydoskol.liberec.cz

Od 15.4.2017 do 11.5.2017 si rodiče sami vyplní přihlášku elektr. a vytisknou si ji, vč. tiskopisu pro lékaře.

Kdo nemá možnost tisku na PC, může si vyzvednout písemnou přihlášku v mateřské škole v po 24.dubna od 8 do 12hod, a od 13 do 16 hod.

 

Přijímací řízení probíhá 11.5.2017 

od 8 do 12 hod

a od 13 do 16:00hod.

 

S sebou:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplněné Vyjádření lékaře

občanský průkaz

rodný list dítěte

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Delfínek“ z.č.561/2004 Sb.

Směrnice pro přijímání dětí 2017

 

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SE KONÁ 5.4.2016

Termín pro podávání žádostí: 5.4.2016 od 7:30 -12:00 (§ 34 školského zákona).

Rodič /zákonný zástupce/ se osobně dostaví do MŠ Delfínek Nezvalova 661/21, 460 15 Liberec 15. Přijímací řízení proběhne v kanceláři ředitelky školy v krajním vchodě hospodářského pavilonu.

S sebou:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplněné Vyjádření lékaře

občanský průkaz

rodný list dítěte

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Delfínek“ z.č.561/2004 Sb.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V MŠ OD 15. 2. 2016 NEBO JEJ LZE STÁHNOUT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené § 37 a § 47 správního řádu:

identifikaci účastníka řízení a zákonného zástupce

označení správního orgánu

označení předmětu žádosti (tj. přijetí k předškolnímu vzdělávání)

další náležitosti stanovené zákonem (potvrzení o očkování dítěte)

Možnost vyjádřit se k podkladům s nahlédnutím do spisu před vydáním rozhodnutí dle §36, odst.3 zákona č.500/2004Sb.(správní řád) je možné dne 12.4.2016 od 10. do 11. hod v budově školy, v kanceláři ředitelky.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Bližší informace zde: Kriteria_k_zápis_2016

Další způsoby podání žádosti jsou uvedeny níže:

Způsob podávání žádosti dle § 37, odst. 4 správního řádu:

písemně (na formuláři mateřské školy)

ústní do protokolu

elektronicky – podepsané zaručeným elektronickým podpisem

datovou schránkou