Úvod

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Delfínek v Liberci.

 

„Objevujeme svět s Delfínkem.“

 

Mateřská škola Delfínek sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická. Jedná se o klidnou lokalitu, která vybízí k procházkám a venkovním aktivitám nejen na zahradě MŠ, ale také v blízkém okolí.

Ve školním roce 2022/2023 školu navštěvuje celkem 68 dětí. Mateřská škola má tři třídy.

  • Želvičky
  • Hvězdičky
  • Chobotničky

Třídy jsou věkově smíšené. Ve třídě se tak setkávají děti od tří do sedmi let. Děti se od sebe učí, inspirují a vzájemně se rozvíjí. Kopírují tak rodinný model.

Školní vzdělávací plán (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV). Svět kolem nás poznáváme prožitkovou výchovou. „Lépe si pamatuji to, co jsem si zažil, na co jsem přišel sám.“ Vytváříme prostor pro experimenty a rozvoj rozumových schopností . Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty. Po celý školní rok nabízíme širokou škálu zájmových aktivit

  • Logopedická prevence zaměřená na vývoj a podporu řeči
  • Já muzikant rozvoj hudebního talentu a rytmických dovedností
  • Já předškoláček upevňování a rozvoj znalostí potřebné ke vstupu do ZŠ
  • Sportík rozvoj pohybových dovedností a především radost z pohybu
  • Během školního roku pořádáme aktivity pro rodiče s dětmi např. dýňování, vánoční tvoření, vánoční besídka, velikonoční stezka aj.

Pro nově příchozí rodiče a děti máme připravený adaptační program, s jehož pomocí se snažíme podpořit klidný a bezproblémový vstup dětí do mateřské školy. Vedle adaptačního programu pro nově příchozí dětí, máme také adaptační program pro rodiče a děti z odlišného jazykového prostředí. Během června organizujeme schůzky pro nově přijaté děti.

Denně vytváříme prostor pro sdílení a otevřenou komunikaci s rodiči. Samozřejmostí je poradenství pro rodiče.

Mateřská škola Delfínek je zabezpečená kamerovým systémem a instalací technického zařízení.

Naše Mateřská škola je držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“. Informace o tomto programu najdete na www.rodicevitani.cz.

logo_RV (1)

Kolektiv Mateřské školydolphin-gfff9dcfae_1920