Úvod

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Delfínek v Liberci.

 

„Objevujeme svět s Delfínkem.“

 

Mateřská škola Delfínek sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí mnoho procházek do přírody a do blízkého okolí.

Školku navštěvuje celkem 76 dětí, které jsou rozdělené do tří tříd. V přízemí hlavního pavilonu se nachází třída Želviček , kterou navštěvuje 28 dětí. Stejně tak i třídu Hvězdiček, která je v prvním patře téhož pavilonu. Třetí třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Chobotničky navštěvuje 20 dětí. Tato třída je zcela bezbariérová. Všechny třídy jsou věkově smíšené, ve třídě se tak setkávají děti od tří do sedmi let.

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, která prochází v rámci projektu „Delfínkova tvořivá zahrada“ postupnou proměnou, s jejíž realizací nám pomáhají také rodiče. Zahrada dětem nabízí bezpečný prostor pro tvorbu vlastních her, seberealizaci, pozorování přírody a experimentů. Máme též bylinkovou zahrádku, vrbový koutek, dostatek stromů a dřevin, domečky a krmítka pro živočichy.

Technické zabezpečení školy – zabezpečení budova kamerovým systémem, instalace tech. zařízení.

Školní vzdělávací plán (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV). Svět kolem nás poznáváme prožitkovou výchovou. „Lépe si pamatuji to, co jsem si zažil, na co jsem přišel sám.“ Nabízíme dětem prostor pro kognitivní vývoj. Provádíme např. experimenty, krátkodobé a dlouhodobé projekty aj.

Vypracovaly jsme adaptační program pro „nové“ rodiče a děti. Snažíme se navodit důvěru mezi rodiči a pedagogem. Organizujeme třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, během kterých dochází k předání informací a poradenství pro rodiče. Denně vytváříme prostor pro sdílení a otevřenou komunikaci. Vedle adaptačního programu pro nově příchozí dětí, máme také adaptační program pro rodiče a děti z odlišného jazykového prostředí.

Naše mateřská škola se zaměřujeme na rozvoj talentovaných dětí. Nabízíme širokou škálu zájmových činností. Patří mezi ně např. Logopedická prevence zaměřená na vývoj a podporu řeči, Já muzikant, kde děti rozvíjí hudební talent a seznamují se s hrou na flétnu, Wattsenglish for children, angličtina hrou a zábavou pro děti předškolního věku, Školní zralost (Školáčci), během kterého upevňujeme a rozvíjíme znalosti potřebné ke vstupu do ZŠ. Všechny tyto kroužky vedou paní učitelky z naší mateřské školy. Děti mají také možnost se přihlásit do tanečního kroužku HIP HOP. Dále navštěvujeme solnou jeskyni, kde relaxujeme a dýcháme ionizovaný vzduch. V rámci projektu „Mámo, táto, pojď si hrát“ nabízíme dvakrát ročně keramický kroužek, během kterého si dítko s pomocí rodiče vyrobí keramickou dekoraci. Ve spolupráci se sportovní agenturou SportKids se každoročně koná lyžařský kurz a dopravní výchova na kolech na školní zahradě.

Zúčastnili jsme se i několika výtvarných soutěží. V roce 2015/2016 jsme vyhráli soutěž Namaluj si draka ve spolupráci s OC Fórum Liberec – výhra: týdenní pobyt v Krkonoších pro děti zdarma.V témže roce jsme se účastnili XIV. ročníku výtvarné přehlídky v Hradci Králové – Školka plná dětí. Na jaře proběhla výstava prací dětí v ZOO Liberec – Liberec, tady bydlím já.

Kolektiv Mateřské školy    dolphin-clipart-dolphin_a02