Úvod

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Delfínek v Liberci.

 

„Objevujeme svět s Delfínkem.“

 

Mateřská škola Delfínek sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí mnoho procházek do přírody a do blízkého okolí.

Školku navštěvuje celkem 76 dětí, které jsou rozdělené do tří tříd. V přízemí hlavního pavilonu se nachází třída Kočiček, kterou navštěvuje 28 dětí. Stejně tak i třídu Sluníček, která je v prvním patře téhož pavilonu. Třetí třída Ptáčátek se nachází v hospodářském pavilonu. Ptáčátka navštěvuje 20 dětí. Tato třída je zcela bezbariérová. Všechny třídy jsou věkově smíšené, ve třídě se tak setkávají děti od tří do sedmi let.

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, která prochází v rámci projektu „Delfínkova tvořivá zahrada“ postupnou proměnou, s jejíž realizací nám pomáhají také rodiče. Zahrada dětem nabízí bezpečný prostor pro tvorbu vlastních her, seberealizaci, pozorování přírody a experimentů.

Školní vzdělávací plán (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV). Svět kolem nás poznáváme prožitkovou výchovou. „Lépe si pamatuji to, co jsem si zažil, na co jsem přišel sám.“ Nabízíme dětem prostor pro kognitivní vývoj. Provádíme např. experimenty, krátkodobé a dlouhodobé projekty aj.

Vypracovaly jsme adaptační program pro „nové“ rodiče a děti. Snažíme se navodit důvěru mezi rodiči a pedagogem. Organizujeme třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, během kterých dochází k předání informací a poradenství pro rodiče. Denně vytváříme prostor pro sdílení a otevřenou komunikaci. Vedle adaptačního programu pro nově příchozí dětí, máme také adaptační program pro rodiče a děti z odlišného jazykového prostředí.

Naše mateřská škola se zaměřujeme na rozvoj talentovaných dětí. Nabízíme širokou škálu zájmových činností. Patří mezi ně např. Logopedická prevence zaměřená na vývoj a podporu řeči, Já muzikant, kde děti rozvíjí hudební talent a seznamují se s hrou na flétnu, Wattsenglish for children, angličtina hrou a zábavou pro děti předškolního věku, Školní zralost (Školáčci), během kterého upevňujeme a rozvíjíme znalosti potřebné ke vstupu do ZŠ. Všechny tyto kroužky vedou paní učitelky z naší mateřské školy. Děti mají také možnost se přihlásit do tanečního kroužku HIP HOP. Dále navštěvujeme solnou jeskyni, kde relaxujeme a dýcháme ionizovaný vzduch. V rámci projektu „Mámo, táto, pojď si hrát“ nabízíme dvakrát ročně keramický kroužek, během kterého si dítko s pomocí rodiče vyrobí keramickou dekoraci. Ve spolupráci se sportovní agenturou SportKids se každoročně koná lyžařský kurz a dopravní výchova na kolech na školní zahradě.

Zúčastnili jsme se i několika výtvarných soutěží. V roce 2015/2016 vyhrály Kočičky s Ptáčaty výtvarnou soutěž, která se konala k příležitosti „Slavnosti jablek“. Ve školním roce 2014/2015 kočičky obsadily s „Dopravním prostředkem budoucnosti“ 3. místo v soutěži Goodyear. Vyhrály také 1. místo v soutěži Fíha Dýha. V předchozím roce 2013/2014 jsme  S „Hvězdným tunelem“ vyhráli 1. místo ve výtvarné soutěži společnosti GOODYEAR – bezpečná školka. Ve výtvarné soutěži Domu zahraničních služeb jsme obsadili 3. místo. Dále jsme se zúčastnili např. ekologické soutěže „Hrajte si s Rabáskem“, kdy jsme vyráběli panáčka z recyklovaného materiálu, a několika dalších soutěží.

Kolektiv Mateřské školy    dolphin-clipart-dolphin_a02