Úvod

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Delfínek v Liberci.

 

„Objevujeme svět s Delfínkem.“

 

Mateřská škola Delfínek sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí mnoho procházek do přírody a do blízkého okolí.

Školku navštěvuje celkem 72 dětí, které jsou rozdělené do tří tříd. V přízemí hlavního pavilonu se nachází třída Želviček , kterou navštěvuje 26 dětí. Stejně tak i třídu Hvězdiček, která je v prvním patře téhož pavilonu. Třetí třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Chobotničky navštěvuje 20 dětí. Tato třída je zcela bezbariérová. Všechny třídy jsou věkově smíšené, ve třídě se tak setkávají děti od tří do sedmi let.

logo_RV (1)

Naše Mateřská škola je držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“. Informace o tomto programu najdete na www.rodicevitani.cz.

Technické zabezpečení školy – zabezpečení budova kamerovým systémem, instalace tech. zařízení.

Školní vzdělávací plán (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV). Svět kolem nás poznáváme prožitkovou výchovou. „Lépe si pamatuji to, co jsem si zažil, na co jsem přišel sám.“ Nabízíme dětem prostor pro kognitivní vývoj. Provádíme např. experimenty, krátkodobé a dlouhodobé projekty aj.

Vypracovaly jsme adaptační program pro „nové“ rodiče a děti. Snažíme se navodit důvěru mezi rodiči a pedagogem. Organizujeme třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, během kterých dochází k předání informací a poradenství pro rodiče. Denně vytváříme prostor pro sdílení a otevřenou komunikaci. Vedle adaptačního programu pro nově příchozí dětí, máme také adaptační program pro rodiče a děti z odlišného jazykového prostředí.

Kolektiv Mateřské školy    dolphin-clipart-dolphin_a02