Projekt Dilo

Projekt delfín Dilo je jeden z programů občanského sdružení Delfíno, které se snaží pomáhat dětem a provést je světem kolem nás. Zaměřuje se na ochranu živé přírody. Rozvíjí empatické cítění, přátelství, rozumové dovednosti, podporuje děti ke kladení otázek. Nabízí dětem svět, který je pro ně srozumitelný. Popisuje reálné situace běžné v lidské společnosti. Nevyhýbá se ani tématům jako je odloučení, nepřátelství aj. Všemi těmito příběhy provádí delfínek Dilo.

„DELFÍN DILO A PODMOŘSKÝ SVĚT“

Jedná se o vzdělávací a poznávací program určený pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Jeho lektorkou je Valpurga Hozáková. 

Učení a poznání je shrnuto do několika BUBLIN:

ČERVENÁ – Přátelství

ŽLUTÁ – Rozvíjení mluveného projevu dítěte

MODRÁ – Vyjádření děje

BÍLÁ  – Práce s omalovánkou

ZELENÁ  – Soužití zvířat a lidí

Naším cílem, kterého chceme pomocí projektu dosáhnout:

Vnímat svět a jeho řád

Osvojit si poznatky o podmořském světě

Poznávat rozmanitosti přírody

Posílit schopnost empatie a péče o prostředí, ve kterém žijeme

Zdroj: Delfino: svět delfínů a velryb. [online]. [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://delfino.cz/projekt-ideal/programy-pro-skoly/