Mysli na své zdraví

Zdraví, tělo a pohoda spolu velmi úzce souvisí. Snažíme se děti vést ke zdravému životnímu stylu, neboť i děti budou jednou dospělí a zodpovědní za své zdraví. Pohyb je nedílnou součástí dětství. Nabízíme dětem různé pohybové aktivity nejen během cvičení ve třídách, ale také při pobytu venku.

Během cvičení zařazujme cviky na podporu a zpevnění nožní klenby, stimulujme akupresurní body a učíme správnému držení těla. Všechny tyto aktivity zaštiťujeme projektem „Bosování s delfínkem“.  Na toto navazuje projekt „Čarovná rolnička“, kde se zaměřujeme na zklidnění dětí a zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost cvičením dětské jógy.