Mámo, táto, pojď si hrát

Mateřská škola je partnerem rodičů. Nesnažíme se o jejich náhradu, ale doplnění rodinné výchovy. Proto podporujeme vzájemnou spolupráci a pořádáme akce, které tento vztah prohlubují a rozvíjí do nových rovin. Veškeré tyto aktivity zaštiťujeme projektem Mámo, táto, pojď si hrát.

Dětem každý den před klidovým režimem čteme pohádkové knížky, o kterých si pak dále povídáme. Totéž doporučujeme rodičům, proto jsme se zařadili do projektu Celé Česko čte dětem. Četbou knížky rozvíjíme schopnost myslet, klást otázky, porozumění mluveného slova, procvičujeme paměť, upevňujeme vztah k českému jazyku a v neposlední řadě rozvíjíme vztah ke čtenáři, který si udělal čas, aby dětem před spaním či odpočinkem přečetl pohádku. Březen je měsícem knih, proto pořádáme akci „Babi, dědo, pojď mi číst“, kdy prarodiče či rodiče navštíví školku a přečtou dětem pohádku ze své oblíbené knihy.

Dalším naší aktivitou je „Bosování s delfínkem“, kde chůzi naboso zařazujeme nejen do cvičení, ale i do jiných denních aktivit. Posilujeme u dětí svaly, zpevňujeme nožní klenbu, stimulejeme akupresurní body a učíme správnému držení těla. Na toto navazuje projekt „Čarovná rolnička“, kde se zaměřujeme na zklidnění dětí a zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost cvičením dětské jógy.

Již několik let naše školka společně s rodiči třídí papír. Nashromážděnou surovinu odvážíme do sběrného dvora, kde soutěžíme s ostatními organizacemi v množství nastřádaného papíru. Společně s rodiči učíme děti k šetrnosti k přírodě, recyklaci surovin (nejen papíru) a pozorování přírody a prostředí kolem nás.

Třída Sluníček v adventním čase pořádá Vánoční tvoření rodičů s dětmi. Jedná se o akci, které se účastní i celé rodiny. Po celou dobu panuje velmi milá a přátelská atmosféra. Rodiče dětí mají možnost se lépe poznat mezi sebou a prohloubit vztah s učitelkami ve třídě. Během tvoření vyrobili např. malovaného dřevěného andílka, svíčku z včelího plátu a nejrůznější vánoční přáníčka.

Připravujeme oslavu Mezinárodního dne dětí, která se bude konat na zahradě mateřské školy. Zúčastní se jí nejen děti, ale i rodiče a jejich nejbližší. Další připravovanou akcí bude rozloučení se školáčky. K oběma akcím podáme bližší informace později.