Mámo, táto, pojď si hrát

Mateřská škola je partnerem rodičů. Nesnažíme se o jejich náhradu, ale doplnění rodinné výchovy. Vzájemnou spolupráci prohlubujeme během společných akcí např. při vánočních besídkách, tvoření, při oslavě dne rodiny aj.  Veškeré tyto aktivity zaštiťujeme projektem Mámo, táto, pojď si hrát.

Děkujeme rodičům, kteří mateřské škole během roku pomáhají např. zrevidovat kola, natřít domeček, vyvrtat šroubek a spoustu jiných potřebných drobností, úprav a oprav. To vše je pro nás velká pomoc a jsme vděční za Vaši ochotu věnovat nám Váš čas.